- Dette er en stor dag for Fosen, Trøndelag og Norge Nå skal nordeuropas største vindkraftutbygging foregå på Fosen, Hitra og Snillfjord, mener Torhild Aarbergsbotten, Stortingsrepresentant for Høyre.

Hun mener Trøndelag fortjener en stor gratulasjon.

- Dette er en sak som vi har vært tverrpolitiske enige om, og vi har dratt lasset sammen for å få dette til. Selv har jeg jobbet med denne saken over mange år som lokal- og fylkespolitiker. Ekstra artig at jeg nå få avslutte saken som Stortingspolitiker - og som medlem av energi- og miljøkomiteen, sier Aarbergsbotten

Hun mener prosjektet ikke hadde blir besluttet om det ikke hadde vært lønnsomt.

– Jeg håper skeptikerne nå innser at satsing på fornybar energi er lønnsomt. Det bidrar ikke bare til energiutvikling, men også til viktig næringsutvikling.  Nå må vi jobbe videre for å få på plass den gjennomgående høyspentlinjer fra Trollheimen og til Namsos. Den er viktig for forsyningssikkerheten og for den kraftkrevende industrien i regionen, sier Torhild Aarbergsbotten.

Hun er for tiden på reise med Høyres fraksjon i energi- og miljøkomiteen i Stavanger, for å høre om hvordan krisen i oljebransjen virker inn på industrien.

– Det er da særlig artig å se at vi faktisk kan lykkes med omstilling til andre bransjer, og at "Det Grønne Skiftet" ikke bare er ord, men nå også vises i handling, avslutter trønderpolitikeren.