Til tross for avslag på søknaden om tre laksekonsesjoner har museumsdirektør Svein Bertil Sæther en god følelse. Klage på avslaget er sendt til fiskeridepartementet, og endelig vedtak ventes innen kort tid.

Slik ser museet for seg Ægir - norsk havbruksmuseum bygget ved hurtigbåtterminalen på Sandstad.

Dette er bakgrunn for saken:

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) søkte i mai om tre spesialkonsensjoner for laks, etter mønster fra såkalte undervisningskonsesjoner. MiST skriver i søknaden at konsesjonene skal brukes til etablering og drift av Ægir – norsk havbruksmuseum. MiST mener at ved tildeling av konsesjonene vil dette eliminere behovet for offentlig støtte.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden fordi MiST ikke er en utdanningsinstitusjon etter laksetildelings-forskriften. Fiskeridirektoratet mener også at det er mer nærliggende å vurdere søknaden opp mot paragraf 27 som gjelder visningstillatelser, da formålet med søknaden er å styrke publikums kunnskap om akvakultur.

Samtidig mener direktoratet at søknaden mangler informasjon om hvem som skal drive en eventuell visningstillatelse, og avslo søknaden også etter denne paragrafen.

- Plasseringen er optimal

- Etter avslaget ba vi om et såkalt lyttermøte, hvor vi kunne legge frem saken med ytterligere opplysninger og skisser. I tillegg har vi sendt inn en klage på avslaget. Det er svar på denne klagen vi venter spent på nå, forklarer Svein Bertil.

Ægir – norsk havbruksmuseum er tenkt plassert ved hurtigbåtkaia på Sandstad.

- Plasseringen er optimal med tanke på besøkende som kommer med Hurtigbåten. Samtidig er Jøsnøya snart full av potensielle samarbeidspartere. Her har vi tenkt å fortelle havbrukets historie, ikke bare lokalt men for hele landet. Dette skal bli et nasjonalt havbruksmuseum, og vi er ydmyke for oppgaven, sier Sæther.

Med åttekantede solcellepanel i vinduet skal tankene henledes mot de første merdene med samme form.

- Museets integritet er ufravikelig

- Men hvordan kan dere se på dere selv som en nøytral part i fortellingen om havbruket, når dere eventuelt har tre konsesjoner?

- Det er et spørsmål vi får med jevne mellomrom. Og det er forståelig at spørsmålet kommer. Men vi skal ikke drive dette selv. Vi må knytte til oss bedrifter som kan faget. Samtidig er museets integritet ufravikelig. Det er ingen i næringen som skal diktere oss hva vi skal fortelle. Vi vil knytte til oss samarbeidspartnere på vilkår vi setter. Dersom næringen vil legge føringer for hvordan vi forteller historien sier vi høflig ”takk for fremmøtet og vel hjem”, understreker museumsdirektøren.

Fem års samarbeid

Kystmuseet de siste fem årene hatt et samarbeid med Lerøy Midt om å ta med grupper og enkeltpersoner ut på visningsanlegg. Dette har vist seg å være svært populært.

- I sommer har det vært voldsom økning i pågangen. Vanligvis er det firmaer og studentgrupper som er med på ribb-båten ut til visningsanlegget. I sommer har vi sett enkeltturisten. Men i dette samarbeidet forteller vi kun lokalhistorien om havbruket. Med Ægir vil vi fortelle historien til hele norskekysten.

Skisser og ideer klare

Skissene for hvordan museumsbygget skal se ut ligger allerede klare. Og en åpning av museet hadde passet fint i 2020 mener Svein Bertil.

- I 2020 er næringa 50 år. Det hadde vært ideelt om vi kunne åpne dørene til Ægir dette året. Det er 25 år siden ideen om et havbruksmuseum på Hitra først så dagens lys. Det er nesten et yrkesliv det. At trøndelagskysten får sitt eget nasjonale museum – det har ikke skjedd før. Her ligger alt til rette for et havbruksmuseum, vi som ligger midt i havbruksland. Jeg har tro på et positivt svar fra fiskeridepartementet, sier Svein Bertil Sæther.