Trondheimsfirmaet Bil og BaneTransport AS (BBT) startet denne uka opp varetransport i samme ruta som konkursrammede Kystbudet kjørte to ganger daglig mellom Trondheim og øyregionen. Godsruta Kystbudet kjørte, opphørte i forbindelse med at selskapet Kyst Invest AS meldte oppbud for snart to uker siden.

-  BBT har bred kompetanse innenfor containertransport, distribusjon, stykkgodskjøring, ADR-gods og nasjonal fremføring av gods på vei og med bane. Etter konkursen i Kyst Invest AS og selskapets opphør av «Kystbudet»-rutene, har Bil og BaneTransport AS et ønske om å ivareta arbeidsplasser på Hitra samt transportbehovet mellom Trondheim og øyene, forteller selskapet.

Wenche Elverum i BBT utdyper overfor lokalavisa Hitra-Frøya at siden BBT og Kyst Invest har delt kontorfasiliteter i Trondheim, kjenner selskapene hverandre godt.

- Jeg har vært trafikkleder for Hitra og Frøya for Kyst Invest, så vi har et rimelig godt innsyn i hva Kysti Invest har gjort rett og hva de ikke burde gjort i det hele tatt. Det var jo langtransporten som tok knekken på Kyst Invest, sier Elverum.

- Overtar dere bilpark og ansatte?

- BBT er godt kjent med sjåførene som har kjørt mellom Trondheim og Hitra og Frøya, og ønsker å ivareta arbeidsplassene deres og transportbehovet som næringsliv og privatpersoner har. Men ikke for enhver pris, så vi overtar ikke kostnader og slike forpliktelser i Kyst Invest. Men for å få dette "på fotan" litt fort, fikk vi tak i et par varebiler på kjappen. Mandag startet vi, og slik kan vi holde næringslivet og fastkunder på Hitra og Frøya med et transporttilbud, forteller hun.

- Nå har vi to sjåfører som er satt på kjøring mellom Trondheim og øyregionen. Kyst Invest leverte også transporttjenester for PostNord. På litt lengre sikt håper vi også å få de gutta som har kjørt for PostNord i ny aktivitet også, men det tar litt lengre tid. Det er utfordring med tanke på materiell, det er ikke lett stable containerbiler på plass over natta. Men litt etter litt håper vi også å få på plass dette.

- Hva med Kystbudet-navnet, blir det beholdt?

- Vi beholder nok ikke det. Det ble vurdert å opprette et Kystbudet AS, da navnet er fritt, men BBT ønsker å ha så lave administrasjonskostnader som mulig. Så i stedet for å ha kostnader for to foretak, har vi samlet det under ett. Nå går ruta under navnet BBT Kysttransport. Eller som gutta på Hitra har omdøpt den til: "Bættere Bra Transport", sier Elverum med et smil.

BBT skal fortsatt kjøre to daglige avganger mellom øyregionen og Trondheim, og Elverum vil presisere at det er viktig for dem å bruke lokalkjente.

- For å beholde rutine og effektiv fremføring både inn og ut av Hitra / Frøya, må vi ha lokale krefter i bilene. Det er flinke folk i andre transportselskaper også, men vi har sett dem stå i veikanten med kart. Vi skal bruke lokale folk. Våre gutter vet for eksempel hvem som er gift med hvem, og får de ikke svar hos den ene, kan de ringe en annen, sier Elverum.

Hun forteller at de også overtar en kundeportefølje på 18.000 navn fra tidligere Kystbudet, men at de vil forenkle forholdet til en del av disse sporadiske kundene med å tilby forenklede oppgjør. De tar blant annet i bruk betaltjenesten Vipps.

- BBT ønsker at både nye og gamle kunder tar kontakt med sitt transportbehov. Nytt er oppgjør av av frakt ved bruk av Vipps, spesielt positivt for hytteeiere og privatpersoner som vil gjøre oppsmå sendinger kjapt og effektivt, sier hun.