Det var like før gressbrannen i Selvågen på Ulvøya på Hitra, fikk større omfang enn den gjorde.

Brannvesenet hadde akkurat klart å slukke brannen da lokalavisa kom til stedet rundt 16.30.

Da hadde først lokalbefolkning, som senere fikk hjelp fra brannvesenet, desperat prøvd å slukke gressbrannen som startet mellom 15 og 15.30.

Brant innunder hytta

Det er tydelige spor etter gressbrannen innunder en veranda på en hytte, og den har vært farlig nær en stabel med tørr ved. Brannen skal ha startet rett ved denne hytta.

Formidabel innsats

- Lokalbefolkningen gjorde en formidabel innsats for å hindre at en hytte tok fyr, og våre folk har gjort en formidabel innsats med å slukke brannen før den spredte seg videre til flere hytter, forteller Sverre Strand Hansen, fagleder ved Hitra brannvesen.

Hindret hyttebrann: Lokalbefolkning og brannmannskaper klarte å hindre at denne hytta og flere andre tok fyr.

Kunne spredt seg til flere hytter

- Hva kunne skjedd om dere ikke hadde klart å slukke brannen?

- Med denne vinden og det tørre gresset, så vet vi av erfaring hva som kunne ha skjedd. Da ville brannen ha spredt seg fort og kunne ha satt fyr på bygningene lenger bak, sier Strand-Hansen.

Det er ennå uklart hvordan brannen startet, men det ble på stedet snakket om at noen unger kunne ha satt fyr på gresset.