- På grunn av ferietid og annet var vi antakelig for sent ute med anken. På grunn av usikkerheten om anken ble riktig framsatt, har vi nå trukket den, sier statsadvokat Bjørn Soknes til adressa.no.

Det betyr at Salmar slipper en runde i lagmannsretten og at dommen fra Fosen tingrett blir stående. Her ble Salmar dømt til å betale 2 millioner kroner i båt etter at 175.000 laks rømte fra en anlegg på Sør-Hitra i februar i fjor.

Det opprinnelige forelegget var på fire millioner kroner, noe selskapet nektet å vedta. Derfor reiste påtalemyndigheten sak for Fosen tingrett, som halverte boten for brudd på akvakulturloven.

- Salmar har hele tiden sterkt beklaget hendelsen. Rømming av et slikt omfang er svært alvorlig, og skal ikke skje fra våre anlegg, sa konsernsjef Yngve Myhre da Salmar nektet å vedta den første boten.