På Hitra var det 36 ledige, dvs  1,6 prosent av arbeidsstyrken. På Frøya var det 49 ledige, eller 2,3 prosent av de arbeidsføre. Dette er en nedgang i begge kommunene i forhold til samme periode i fjor.

I Snillfjord var det kun 4 (0,8 %) uten arbeid ved utgangen av juni.

2,2 prosent arbeidsledighet i Sør-Trøndelag

- For femte måned på rad har Sør-Trøndelag den største nedgangen i arbeidsledighet i landet. Den lave og fortsatt synkende arbeidsledigheten vi har sett det siste halvannet året fortsetter, sier Bernt Asle Arntsen, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Sammenlignet med samme måned i fjor er arbeidsledigheten i fylket redusert med 11 prosent. Ved utgangen av juni er det i alt ca 3 500 helt arbeidsledige i fylket. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er under landsgjennomsnittet som er på 2,4 prosent. Antallet tiltaksdeltakere er også noe redusert sammenlignet med juni i fjor. – Det lave antallet tiltaksdeltakere sammen med den kraftige nedgangen i ledighet viser at vi har et svært godt arbeidsmarked, sier Arntsen. Det er nedgang i ledighet for alle yrkesgrupper unntatt barne- og ungdomsarbeid. Økningen i denne yrkesgruppen er likevel ganske beskjeden.