- Vi er helt økonomisk avhengige av barnehageplass, og Strand er den eneste barnehagen der en utvidelse er mulig uten utbygging, sa samboerparet Toril Celius og Roar Lyng til lokalavisa sist tirsdag.

I kveldens budsjettbehandling fikk dette innspillet gehør. Etter at flertallsgrupperingen hadde hatt gruppemøte, fremmet varaordfører Per Ervik (PP) forslag til endringer på budsjett-innstillingen. Ett av disse var å bevilge 200.000 kroner til å utvide barnehage-kapasiteten på Strand. Disse pengene finansieres ved å redusere budsjett-overskuddet rådmannen hadde lagt opp til i sitt forslag.

200.000 kroner ekstra vil i følge kommunalsjef for oppvekst, Kjell Roar Sæther bety etablering av fire småbarnsplaser, eventuelt åtte storbarnsplasser.

- Det vil langt på vei dekke det ventelistebehovet vi har i dag, sier Sæther.

Et annet tillegg berører også Strand oppvekstsenter: det settes av to millioner ekstra slik at personalfløyen kan opprustes samtidig med den øvrige restaureringen av oppvekstsenteret. Denne bevilgningen betyr ikke at kommunen øker sitt i utgangspunktet svært offensive investeringsbudsjett, men vet at investeringene til hurtigbåt-terminal i Fillan reduseres med to millioner.