Ørland hovedflystasjon vil fram til 8. juni være vertsbase for NATO Tiger Air Meet. Omtrent 60 fly og helikoptre fra 16 nasjoner vil delta på øvelsen.

Dette vil være en av de største flyøvelsene i NATO i 2012. Slike typer flyøvelser er høyaktuelle og viktig for NATO med tanke på internasjonale operasjoner.

Multinasjonal trening

- Multinasjonal trening er en viktig del i å forberede seg til operasjoner i utlandet, hvor vi alltid må forholde oss til og samarbeide med andre nasjoner, opplyser Luftforsvaret.

Flere av innbyggerne i nærområdet til stasjonen vil oppleve noe ekstra flystøy, spesielt ved takeoff. Øvelsene foregår på dagtid, og det vil i øvingsperioden ikke være kveldsflyging.

Flyene vil ta av fra Ørland og fly rett ut over havet før de flyr inn i øvingsområdene.

Flyene vil operere i en høyde fra 1000 meter og opp og ned til 500 meter i innflyvningsområdene blant annet på nordsiden av Hitra.

Flyshow

Lørdag 2. juni vil det i anledning øvelsen og Norsk militær luftmakt 100 år bli arrangert NATO TigerAirshow, som er et stort arrangement med aktiviteter både i luften og på bakken. Arrangementet er gratis.