Frøya kommune har en boligutfordring, både på kort og lang sikt. Meldinger som kommer dette uka, gjør at rådmannen vurderer et hasteprosjekt.

-Det er akutt boligmangel. Bedrifter tar inn flere arbeidsfolk, og jeg får meldinger om at folk er innlosjert overalt, og at noen sover i bilene sine, sier rådmann Ole Henrik Fjørstad.

Han sier at situasjonen henger sammen med de lave lakseprisene, og at bedrifter derfor satser på foredling, som gjør at de trenger flere folk.

På Frøya er det først og fremst Salmar som foredler laks. Hitra-frøya.no har så langt i dag ikke lyktes å få tak i fabrikksjef Roger Sørensen for å få bekreftet om foredelingen allerede er trappet opp, og hva det eventuelt betyr for inntak av ny arbeidskraft.

Frøya kommune har ikke utleieboliger å tilby, og det hasteprosjektet rådmannen beskriver, kan uansett ikke hjelpe på her-og-nå-situasjonen.

- Det vi må se på, er om vi kan få satt i gang et hastearbeid for å prosjektere kommunale utleieboliger. Signalet fra bedriftene er at de vil garantere for egenkapitalen i et slikt prosjekt. Salmar er selvsagt sentrale oppe i dette, men signalene kommer fra flere bedrifter, sier rådmannen.