Med ny båt skal oljevernutstyret lett komme til havner eller andre plasser i sjøen