Nærings- og fiskeridepartementet skal til sammen tildele 45  nye, såkalte ”grønne” konsesjoner. 15 av konsesjonene er tildelt etter en lukket budrunde, mens de resterende 30 til en fastpris på 10 millioner kroner ennå ikke er tildelt.

Salmar har fått tilsagn om å kjøpe åtte av de 15 laksekonsesjoner i den lukkede budrunden. Om de takker ja må Salmar betale 494 millioner kroner til staten. De åtte konsesjonene som andre selskaper har kjøpt, skal det betales 410 millioner kroner for.

Kommunene får 40 prosent

Departementet har beregnet at de vil få inn drøyt 1,2 milliarder kroner når alle konsesjonene er tildelt, og har bestemt at 40 prosent av dette vederlaget skal gå tilbake til kommunene som konsesjonen blir brukt i.

Men om Salmar skulle bruke alle konsesjonene sine i hjemkommunen Frøya, så betyr ikke det at kommunen får 40 prosent av det Salmar har betalt, dvs. 197 millioner kroner.

Departementet vil nemlig dele kommunene sin del - en sum på 481 millioner kroner - på antall konsesjoner. Det betyr at de kommunene en konsesjon havner i vil få 10.75 millioner kroner per konsesjon, uavhengig av hvor mye som er betalt for konsesjonen.

- Naturlig at vi velger øyregionen

Salmar har ennå ikke bestemt seg for hvor de vil bruke sine konsesjoner, som til sammen er verdt 86 millioner kroner for vertskommunene.

- Det kan vi ikke si noe om før vi har fått tildelingskriteriene fra departementet, en gang før påske. Før det vet vi ikke hvilket handlingsrom vi har når det gjelder plassering av konsesjonene, sier Bjørn Larsen, konserndirektør oppdrett i Salmar.

- Hvor kan dere tenke dere å bruke konsesjonene?

- Vi har ikke drøftet det ennå. Men vi ønsker å prioritere kommuner som har vært flinke til å legge til rette areal for oss, sier Larsen.

- Har Frøya og Hitra vært flinke til å legge til rette?

- Vi har ikke mye areal på Hitra, men vi har mye på Frøya. Det er rom for å legge flere konsesjoner i øyregionen, og jeg vil ikke utelukke Hitra, sier Larsen.

- Ønsker dere å legge konsesjonene til Frøya og Hitra?

- Det er naturlig at vi gjør det. Her er det er gode lokaliteter til å produsere laks på laksens betingelser. Og kommuner som jobber med oss i prosessen med å godkjenne nye lokaliteter vil vi prioritere, sier Larsen, som vil gjøre en nærmere vurdering av hvor de skal plassere konsesjonene etter påske.

Senere i år vil det også bli klart hvem som får kjøpe de 30 konsesjonene til fastpris , og hvilke kommuner som eventuelt er så heldige å bli vertskommune.