Mandag gikk startskuddet for Nasjonalforeningen for folkehelsens store hoppetaukonkurranse, der også ni av Frøya, Hitra og Snillfjords skoler er aktive deltakere. "Hopp for hjertet" heter konkurransen, der målet er å vise at fysisk aktivitet både er morsomt og bra for helsen, og fint kan kombineres med fag og undervisning.

- Gjennom hoppetaukonkurransen får elevene et enkelt aktivitetstilbud, samtidig som vi gir skolene en påminnelse om hvor viktig fysisk aktivitet er for både helse og god læring, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ni deltaker-skoler lokalt

Over halvparten av landets barneskoler er med. I Sør-Trøndelag deltar 5.296 elever ved 74 skoler. De lokale skolene som har meldt seg på konkurransen er:

Sistranda skole

Nordskag oppvekstsenter

Nabeita skole

Mausund skole

Strand oppvekstsenter

Knarrlagsund oppvekstsenter

Fillan skole

Barman oppvekstsenter

Krokstadøra oppvekstsenter Aa skole

Vil øke aktivitetsnivået

Inaktivitet er den store helseutfordringen vi står ovenfor i Norge i dag, også blant unge. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge livsstilssykdommer, i tillegg til at det kan bedre skoleprestasjoner og det sosiale miljøet i klasserommet.- Hvis alle barn blir sikret en time fysisk aktivitet hver dag på skolen, kan vi oppfylle helsemyndighetenes anbefaling om barn og fysisk aktivitet. Dessuten vil det bidra til å viske ut de økende sosiale forskjellene i helse, mener Rugtvedt.

«Hopp for hjertet» arrangeres i år for niende gang. Elever fra 4. til 7. trinn deltar i konkurransen, og den klassen som bruker mest tid på å hoppe tau i løpet av skoledagen vinner.

- Det er flott at så mange skoler ønsker å være med på hoppetaukonkurransen. Det er en veldig enkel og morsom aktivitet, men med et svært viktig budskap, sier generalsekretæren.