78 hitterværinger og 50 frøyværinger er nå registrert hos NAV som helt arbeidsledige. Dette er en økning med ni på Hitra og 15 på Frøya.

De arbeidsledige på Hitra utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken, mens tilsvarende tall for Frøya er 2,3 prosent.

I Snillfjord er 10 personer, dvs. 2 prosent av arbeidsstyrken, uten fast arbeid. Dette er to flere enn i mars 2013.

Hele fylket

Ved utgangen av mars er 4 232 personer helt uten jobb i fylket, det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med mars i fjor har ledigheten økt med 454 personer. Stillingstilgangen er fortsatt god og har økt med fem prosent hittil i år.

Andelen arbeidssøkere på tiltak har økt med 36 prosent siden mars i fjor.

– Sør-Trøndelag ligger fortsatt under snittet for landet. Dette har blant annet sammenheng med næringsstrukturen i fylket som ikke er like konjunkturutsatt som i andre deler av landet. Av de 454 nye ledige kommer over 200 fra bygg og anlegg samt ingeniør- og ikt–fag, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Fortsatt god stillingstilgang

Hittil i år er det lyst ut nesten 4 300 stillinger i fylket. Det er en solid økning i utlyste stillinger innen butikk- og salgsarbeid, kontorarbeidsyrker samt akademiske yrker. Innenfor noen yrkesgrupper synker stillingstilgangen. Dette gjelder spesielt stillinger for megler og konsulentyrker, ingeniør- og ikt-fag og innen helse, pleie og omsorgsfagene. Ser vi på alle utlyste stillinger under ett er det økning på fem prosent, mer enn 200 stillinger hittil i år. Korrigert for antall virkedager, økte stillingstilgangen med 8 prosent i mars.

– Ledigheten stiger  i mars sammenlignet med samme tid i fjor. På samme tid ser vi at antallet ledige stillinger har økt noe, og dette er en indikasjon på at Sør-Trøndelag fortsatt har et arbeidsmarked med stort behov for arbeidskraft, sier Wigum.

Store variasjoner i kommunene

Ledigheten er fortsatt lavest i Tydal med 1,6 prosent. Åfjord og Røros ligger tett over med en ledighet på 1,8 prosent.

Den største nedgangen har Roan etterfulgt av Tydal og Holtålen. Det er Ørland som ligger høyest på ledighetsstatistikken med 4,1 prosent, etterfulgt av Hitra med 3,5 prosent og Rissa med 3,1 prosent.

Agdenes er kommunen med størst økning i ledigheten. Her er ledigheten nesten fordoblet sammenlignet med mars i fjor. Kommunene Frøya, Rennebu og Skaun har også hatt en betydelig økning i ledigheten. I Trondheim er 2 574 personer helt ledig, tilsvarende 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 11 prosent eller 260 personer fra i fjor.