I dag møtes Frøya formannskap til ekstraordinært møte. Eneste sak på bordet er intensjonsavtalen med Salmar om samarbeid om visningskonsesjon for oppdrett knyttet til Frøya kultur- og kompetansesenter. Som hitra-froya.no fortalte i går, mener kommunen egen juridiske rådgiver at måten avtalen er inngått, strider med reglene for offentlig anskaffelser, og at rådmannen ikke hadde lov til å skrive under denne intensjonsavtalen.

Les også: Rådmannen hadde ikke lov til å skrive under avtalen

I dag vil formannskapet få en revidert avtale på bordet, som de skal ta stilling til. Her er blant annet punktet om eksklusive rettigheter til Salmar tatt bort.

Men Måsøval fiskoppdrett, som selv ønsker å søke om visningskonsesjon i Frøya, ber gjennom sin advokat om at kommunen ikke skriver under på noen reforhandlet avtale i dag.

- Det vil være en veldig uheldig måte å ro iland en ugyldig avtale på, sier advokat Odd Hugo Palmer i Adnor advokat.

I et brev sendt til kommunen i går viser Palmer til kommunens egen juridiske rådgiver, og de konklusjonene han har gjort om avtaleinngåelsen:

«Denne avtalen påstås å være ugyldig også ut fra reglene om offentlig anskaffelse (...) formannskapet har derfor etter mitt skjønn bare ett alternativ - å kjenne avtalen ugyldig», skriver Palmer.

Måsøvals advokat mener kommunen bare kan rydde opp i denne saken ved å avvise reforhandling av intensjonsavtalen med Salmar, og deretter invitere alle interessenter til å få benytte Frøya kultur- og kompetansesenter i søknad om visningskonsesjon under like forutsetninger som Salmar.

Han bekrefter at Måsøval kan være interessert i en visningskonsesjon i samarbeid med kommunen.

- Måsøval fiskoppdrett er en aktør som er interessert i å komme i posisjon på lik linje med Salmar og mulig andre aktører, sier Odd Hugo Palmer i Adnor advokat.