Hitra formannskap skal i dag ta stilling til en søknad om omdisponering av kommunal pengestøtte gitt til friidrettsanlegg. Hitra Friidrettsklubb har søkt kommunen om å få bruke 425.000 kroner til reguleringsplan og egenandel til et idrettsanlegg på eiendommen Sveneset i Barmfjorden.

Både fabrikksjef Kolbjørn Jektvik ved Marine Harvest og daglig leder Torbjørn Ulvnes i Elektroteam har levert skriftlig støtte til planene på Sveneset.

4 kilometer asfaltert trase

- Vi har forstått det slik at grunneier er villig til å avstå ca 30 daa av sin eiendom for å opprette en asfaltert turvei/idrettstrase på 4 km. Han har sagt at dette vil bli tinglyst som en heftelse på eiendommen. Vi synes at dette et positivt tilbud fra grunneier til idrettsfolk og andre, skriver Jektvik i et brev til Hitra kommune/formannskapet.

Marine Harvest-sjefen mener det er viktig å støtte prosjekter som kan fjerne kontaktpunktene mellom harde og myke trafikanter.

- Det er for oss en bekymring at transport av våre produkter skaper farlige situasjoner for myke trafikanter som løper, sykler eller som går på rulleski langs fylkesveien. Videre kan vi også være interessert i å støtte dette prosjektet for å gi våre ansatte og andre muligheter for å trene til Birkebeineren og tilsvarende arrangementer. Etter hva vi har fått opplyst kan det være mulig å oppnå tippemidler i tillegg til eventuelle tilskudd fra oss og andre næringsaktører her og i regionen for øvrig.  Dette er noe vi kan vurdere å delta på, skriver Jektvik.

- Spennende tanker

Torbjørn Ulvnes kaller det svært spennende tanker som absolutt bør utvikles og jobbes videre med:

- Tradisjonelt satses det over hele landet i stor grad på anlegg tiltenkt aktive og profesjonelle idrettsutøvere. Vel og bra det - men når en ser utviklingen i den generelle befolkningen av fedme, diabetes, hjerte- og karsykdommer, er det veldig viktig at noen tenker kreativt på å legge forholdene til rette for  utendørs helårsanlegg for allsidig aktivitet og tenke nytt, skriver Ulvnes .