Søndag 3. juni 2012 i Frøya banet han seg adgang til Frøya kommune, Rådhusets avlåste lokaler ved å knuse en rute. Han borttok fra stedet blant annet penger.

Søndag 16. september 2012 banet han seg adgang til Frøya blomsterbutikks avlåste lokaler ved å ødelegge en inngangsdør. Han borttok gavekort til en samlet verdi av kr. 4000,- og ca. 1200 kroner i kontanter.

Onsdag 19. september 2012 banet han seg adgang til Frøya tannklinikks  avlåste lokaler ved å bryte opp en dør. Han borttok ca. kr. 5000,- i kontanter

Søndag 23. september 2012 på ettermiddagen / kvelden i Frøya banet han seg adgang til  en avlåste forretning ved å bryte opp en dør. Han borttok et ukjent kontantbeløp.

Fredag 21. desember 2012 i Hitra banet han seg adgang til en avlåst hytte ved å knuse en rute i ytterdøren. Han borttok fra stedet diverse alkoholholdig drikke.

Onsdag 26. desember 2012 i Hitra banet han seg adgang til avlåst hytte ved å  knuse en rute i en verandadør. Han borttok fra stedet diverse alkoholholdig drikke.

Onsdag 16. januar 2013 i Hitra, banet han seg adgang til avlåst enebolig ved å kaste en stein inn gjennom inngangsdøren. Han borttok alkoholholdig drikkevarer.

Lørdag 2. februar 2013 i Flatval i Frøya banet han seg adgang tilavlåst hytte ved å knuse en rute. Han borttok fra stedet diverse alkoholholdig drikke.

Fredag 8. februar 2013 i Frøya banet han seg adgang til en hytte ved å  bryte opp et vindu, gikk inn og bortok fra stedet diverse alkoholholdig drikkevarer.

Fredag 8. februar 2013 i Frøya banet han seg adgang til avlåst hytte ved å knuse en rute. Han borttok fra stedet diverse alkoholholdig drikke.

Søndag 16. september 2012 i Rabben i Frøya borttok han et brekkjern fra en garasje.

Mandag 17. september 2012  i Trondheim borttok han en dockingstasjon, Mac lap top, samt en Iphone

Tirsdag 18. september 2012 i Trondheim borttok han diverse kontorutstyr tilhørende Fugro OCEANOR AS.

Lørdag 9. februar 2013 i Frøya banet han seg adgang til en bolig, ved å knuse en rute.