I går ble tre ungdommer pågrepet i et tettsted på Hitra, siktet forbesittelse og bruk av narkotika. Ungdommene er i følge politiet i tyveårenealle tre, hvor av en er bosatt på Hitra.

- Ungdommene ble pågrepet på Hitra og det ble beslaglagt omkring40 gram hasj og en mindre mengde hittil ukjent stoff. Alle tre har erkjent brukog besittelse, forteller lensmann i Frøya, Inge Dahlø.

Holder øye med narkotikamiljøet

De tre bleumiddelbart pågrepet, innbragt og avhørt opplyser lensmannen. En pågripelse sombekrefter opplysningene om at det fortsatt er et brukermiljø i øyregionen sompolitiet vil holde øye med.

- Det ble registrert en god del saker angående narkotika i 2013og hvordan utviklingen vil bli kan vel ingen spå. Men at det er noe mindre nå iår, er det vel lite som tyder på, sier lensmann Inge Dahlø til hitra-froya.no.

Det ukjente stoffet vil blianalysert

I avhør erkjente de tre ungdommene bruk og besittelse avnarkotika og ble etterpå dimmitert av politiet. Hva som vil skje videre i sakener opp til politijurist opplyser lensmannen.

- Det ukjente stoffet vil videre bli analysert, så vil det bliopp til politijurist å avgjøre hva som vil bli gjort videre. På bakgrunn avforklaringer fra de siktede og anslagsvis mengde stoff som ble beslaglagt,sier, Dahlø.