Hitra-froya.noskrev i går om leder i opplæringskomiteen Karianne Tung(Ap), som var redd forat den videregående skolen i øyregionen ville bli svekket hvis Høyre og Frpfikk gjennomslag for flere private skoler i Trondheim. Stortingsrepresentant og1.nestleder for Sør-Trøndelag Høyre, Linda Hofstad Helleland mener Ap hellerburde konsentrere seg om å gjøre den offentlig skolen bedre.

-Arbeiderpartiet er redd for at tilbud og skoler skal forsvinne i disktrikteneog at det kun skal være skoler igjen i Trondheim. Du kan si at det virker somat de har liten tro på kvaliteten til distriktsskolene hvis de tror at denvelges vekk dersom det kommer private tilbud. Høyre tror at  vi har godedistriktsskoler som vil kunne konkurrere på kvalitet, for eksempel skolen på Frøyasom fokuserer på havbruk, mener Helleland.

Vil gjøre offentlig skole bedre

- 97 prosent avelevene går i den offentlige skolen. Derfor er Høyres hovedfokus å gjøre denoffentlige skolen så god at ingen velger et annet alternativ på grunn avmanglende kvalitet. I stedet for å frykte at enkelte velger en annen skole ennden offentlige, burde Ap konsentrere seg om å heve kvaliteten i den offentligeskolen.

- Høyre forsvarer valgfriheten

- Men Høyreforsvarer valgfriheten og foreldrenes mulighet for valg av annen skoletype forsine barn. Privat- og friskoler bidrar til et større mangfold som kan være enspore til nytenkning og videreutvikling, også av den offentlige skolen.

- Gode skoler starter med gode lærere

- Den norskeskolen har løftet seg resultatmessig fra et lavt nivå til gjennomsnittet. Sliksett kan man si den norske skolen er på rett vei, men Høyre har høyereambisjoner og vil løfte skolen slik at vi nærmer oss de beste landene. Og dengode skolen starter med den gode læreren, mener Hofstad Helleland.