Kommunestyret i Snillfjord har tilsatt Arild Risvik i stillingen som ny rådmann, etter tidligere rådmann Kai Terje Dretvik.

Risvik er 43 år og er i dag personalsjef i Ørland og Bjugn kommmuner. Han antas å tiltre stillingen på nyåret, i følge Snillfjord kommune.