Får ny frist til å ordne opp i luktproblemene

foto