- Frøya Nye Næringsforening ser med stor uro på den situasjonen som er ved Frøya lensmannskontor, hvor stillingen som lensmann fortsatt er ubesatt. Vårt inntrykk er at ansettelsesprosessen treneres fra politimesterens side, noe som blant annet har ført til at kompetente søkere til lensmannsstillingen har trukket seg, skriver Klev i et brev, som har gått ut til politiske myndigheter både lokalt og nasjonalt.

- Næringslivet på Frøya forlanger at politimesteren setter fart i ansettelsesprosessen, og at vi slipper å høre flere unnskyldninger for hvorfor ting tar tid.  Dette grenser til uverdighet! fortsetter han.

Klev skriver også at det skulle være unødvendig å argumentere for hvorfor Frøya må få de nødvendige ressurser så snart som mulig.

- Politimesteren kjenner utmerket godt til de utfordringer som foreligger, og det hviler et stort ansvar ved å undergrave de klare sentrale føringer som er gitt i saken, mener Klev, som håper flere tar tak i saken.