Forskere ved NTNU i Trondheim har laget en indeks som skal vise i hvilken grad kommuner er sårbare i tilfelle ekstremvær. Farene for flom, storm og skred er koplet med kunnskaper om reiseavstand til nærmeste sykehus, antall fluktveier ved en evakueringssituasjon, alder på innbyggere og inntekt.

Alt dette vil ifølge forskerne kunne si noe om hvor godt rustet et lokalsamfunn er til å takle ekstremvær-situasjoner.

Enig i forskernes funn eller ikke? Si din mening i kommentarfeltet under

- Vi måler sårbarheten i kommunene i tilfelle ekstremvær, sier Jan Ketil Rød, førsteamanuensis ved geografisk institutt på NTNU i Trondheim til Adresseavisen. Funnene er til slutt satt sammen i et kart for såkalt integrert sårbarhet, der høyest score = mest sårbar for ekstremvær

For Sør-Trøndelag topper Frøya statistikken:

Frøya 69.26

Ørland 68.23

Osen 65.46

Hitra 62.44

Roan 61.44

- mens Tydal er nederst på den sør-trønderske lista om en indeks på 27.41.

Smøla kommer dårligst ut i Midt-Norge fordi kommunen er svært utsatt for storm, men havner på en 18. plass på landsbasis. Det er kystkommunene i Nord-Norge som utmerker seg mest i negativ forstand, ifølge avisa.