Siktede forklarte i Fosen tingrett at han den aktuelle kvelden dro på fest. På festen drakk han en halv flaske vodka. Det ble etter hvert bråk, så siktede kjørte  heim rundt midnatt.

Politiet kom på døra ca. én time etter at siktede var kommet hjem, på bakgrunn av en anonym anmeldelse. Promillen ble deretter målt til 1,75.

Siktede opplyser at det var lite trafikk på kjøretidspunktet, men det var slaps og glatt veibane. Han erkjente straffeskyld i henhold til siktelsen, og avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Dommen ble fastsatt til  fengsel i 21 dager samt en bot  på 30.000 kroner.

I tillegg ble han fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på to år. Gjenerverv av førerett er betinget av full ny førerprøve.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.