Ifølge protokollen som lokalavisa fikk av ordføreren da dørene til møtet igjen ble åpnet, ble personalutvalgets innstilling holdt opp mot et forslag fremmet av ordfører Egil Hestnes (H). Ordførerens forslag gikk ut på at dagens konstituerte rådmann Harald M. Hatle, søker nummer 14, skulle tiltredes snarest.

Etter at begge forslagene var kommet på bordet, skal SV, Ap, KrF og forslagsstilleren fra personalutvalget ha bedt om et gruppemøte. Dette varte i omtrent tjue minutter.

Av protokollen går det fram at det så ble fremmet et nytt punkt til begge forslagene, nemlig at kommunestyret godkjenner nødvendige kostnader i forbindelse med rekruttering av ny rådmann. Det skal også ha blitt bedt om skriftlig avstemning, og det går ikke fram av protokollen hvem som stemte for de respektive forslag. Personalutvalgets innstilling skal ha fått 16 stemmer - mot fire stemmer for ordførerens forslag. Det nye punktet som ble fremmet, ble enstemmig vedtatt.

På spørsmål om ordføreren, før møtet, forventet at Hitra skulle ha en ny rådmann innen dagen var over, svarer han:

- Det er litt vanskelig å svare på. Kommunestyret ble jo først i dag kjent med innstillinga fra personalutvalget. Men jeg har alltid et åpent sinn i forkant av et kommunestyremøte.

Hestnes ønsker imidlertid å påpeke at han håper Hitra kommune nå lykkes med å få enda flere kvalifiserte kandidater.

- Uten at jeg dermed har nedvurdert Harald på noe vis, legger han til.

Hodejakt på kandidater

Kommunestyret har også vedtatt at det i den videre prosessen skal engasjeres rekrutteringsbistand med flere alternative rekrutteringsmåter.

-Dette er trolig første gangen fra Hitra kommunes side, at vi prøver et såkalt aktivt søk etter rådmannskandidater, sier ordføreren, og legger til at hodejakt kommer som et tillegg til ny ordinær utlysning. Kommunestyret har også lagt et tidspress på den videre framdrifta i prosessen mot ansettelse av ny toppleder i Hitra kommune.

Ifølge vedtaket skal resultatet av den videre prosessen legges fram allerede i neste kommunestyremøte 31. mai.