Vil bevilge 10 millioner: – Vi må være en spydspiss i arbeidet