Birthe «Visste jeg ville noe annet, men ikke hvordan prosessen skulle se ut»