– Det vil bli noen hus som faller utenom. Ellers vil alle kunne få bredbånd

foto