– Jeg ville også ha gitt gode psykologiske tilbud til ungdom, ikke sånn «corny» tilbud som en fellesklubb, men ordentlige anonyme hjelpetjenester

foto