Stempler avtalen etter 40 års kamp. Nå blir det gang- og sykkelvei

foto