– Jeg har aldri fått så mange telefoner om én sak

foto