Tre kvinner søker om å bli styrer ved denne barnehagen