Åpner for dieseldrift. - Vi kan ikke sitte og vente

foto