Vil sette av 150 millioner kroner til bygging av ny skole