Vil sette av 150 millioner kroner til bygging av ny skole

Utbygging av Fillan skole vil bli den største investeringen de neste fem årene.