- Jeg har lest rapporten fra de tekniske undersøkelsene etter brannen, og så langt er det ikke konkludert med en konkret brannårsak, sier Torbjørn Sørlie ved Frøya lensmannskontor.

Det var beboerne i eneboligen på Espneset som varslet om brann natt til 25.mars. Alle kom seg ut av huset. Da den første brannbilen kom, var huset allerede fullstendig overtent.

- Vil det si at det er konkludert med ukjent brannårsak?

- Saken er ikke formelt avsluttet ennå. Men om det ikke dukker opp nye opplysninger, så vil brannårsaken forbli ukjent, sier Sørlie.