130.353 tyskere tok turen til Trøndelag i 2014, viser reiselivsstatistikken fra Trøndelag Reiseliv AS. Sammenlignet med 2013 er dette en oppgang på hele 13,1 prosent.

- Her var det særlig Hitra/Frøya (+17 418), Namdalen (+3000) og Trondheim (+1480) som stod for økningen, forteller reiselivssjef May Britt Hansen.

Når overnattingstallene nå er ferdig summert, kan Trøndelag være godt fornøyd med reiselivsåret 2014, mener hun, selv om veksten i Trøndelag er en del mindre enn for Norge som helhet (3,7 prosent vekst). Trøndelag endte samlet opp med en økning i antall besøkende med 0.8 prosent sammenlignet med 2013. I praksis betyr dette at det ble foretatt 18.176 flere overnattinger enn året før.

- Fra våre viktigste utenlandske markeder, Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark, var besøket positivt fra de to førstnevnte, mens svenskene og danskene sviktet, dog i liten skala. 130.353 tyskere tok turen til Trøndelag i 2014, noe som tilsvarer en oppgang på hele 13,1 prosent, forteller Hansen.

Fra Nederland var antall besøkende 33,450, en økning på 9,8 % sammenlignet med 2013. Fra Sverige var det 66 255, 1323 færre personer enn i 2013, som tok turen, noe som tilsvarer en nedgang på 2,0 prosent. Danskene som tok turen til Trøndelag var 1 977 færre enn fjoråret, da det kom 24 504, en nedgang på 8,1 prosent.