Hitramat har sin fabrikk på Kuøya på Hitra, men henter sine råvarer fra fiskere og fiskmottak i et mye større omland. Og daglig leder Anton Fjeldvær har sansen for at det blir sondert rundt å skape en større kystkommune.

- Jeg mener at i alle fall så bør Hitra og Frøya slå seg sammen. Det har jeg ment i mange år. Men jeg synes også man bør så på noe som kan være enda større. Slik sett synes jeg det er fornuftig den måten Hitra kommune har orientert seg. Vi bør se både sør- og nordover for å se på muligheten for å få etablert en større kystkommune.

- Hvorfor mener du det er det viktig å tenke større?

- Sentraliseringa fortsetter bare, enten vi vil det eller ikke. Da er det viktig at man får til en sterk nok enhet her på kysten, sånn at man kan opprettholde sterke senter og arbeidsplasser. Hvis vi blir en større enhet, så er sjansene større for at det kan skapes miljøer og arbeidsplasser. Men det å tenke på lokalisering av kommunehuset er gammeldags. Det blir litt som det med banken: folk går jo ikke i banken lenger, de bruker nettet. Sånn blir det med kommunene også. Å komme seg på kommunehuset blir ikke viktig.

- Men har kommunegrensene noen betydning i dag?

- I det daglige har de ikke noe å si. Flyten går nå mellom kommunene likevel. Næringslivet har tilpasset seg, og tenker ikke på kommunegrensene. Likevel er det viktig å endre på kommunene, sånn at vi får enheter som er sterke nok, sier Anton Fjeldvær i Hitramat.