- Vi er svært godt fornøyd med konkurransen på dette oppdraget, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hensikten med de to delprosjektene er å korte ned kjørelengden og samtidig bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. Anleggsstart er planlagt før sommeren

Her er anbudene

Prisene varierer fra 273 millioner til 342 millioner kroner. Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

M3 Anlegg og Aldesa: 319.997.004 kr

Kruse Smith: 273.650.724 kr

Veidekke: 274.463.715 kr

Leonard Nielsen: 342.166.722 kr

Metrostav BeMo: 299.249.375 kr

OSSA: 307.999.875 kr

PEAB: 317.887.000 kr

Skanska: 286.669.761 kr

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. Deretter skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av mars. Entreprenøren som får oppdraget kan dermed starte opp arbeidet på de to strekningene før sommeren, sier Moe.

To tunneler i Snilldalen

Den nye veien i Snilldalen vil gå fra Snilldalssæter til Snilldalsli, en strekning på 3,1 km. Fra Snilldalssæter føres den nye veien videre nordover mot Snilldalen gjennom to trefeltstunneler, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning. Det er ca. 175 meter veg i dagen mellom tunnelene. Videre ligger veien i sidebratt terreng ned mot Snilldalselva før den krysser elva med ei 64 meter lang bru og ligger på nordøstre side fram til den tilpasses eksisterende vei rett sør for Snilldalsli.

Ny vei ved Våvatnet

I samme entreprise som ny vei i Snilldalen skal entreprenøren som får jobben anlegge 870 meter ny vei gjennom eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veilinja går gjennom er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Veiskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen.

Trafikkåpninger

Veien ved Våddånesset skal åpnes for trafikk til jul 2015, mens ny vei i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.

Det er Statens vegvesen som bygger ny fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.