I forrige uke sjekket Statens vegvesen om busspassasjerene fester på seg bilbeltet når de sitter på bussen. Til sammen 115 busser ble kontrollert i Midt-Norge. Til sammen 1.967 passasjerer (78 prosent) hadde festet bilbeltet, mens 550 passasjerer (22 prosent) hadde ikke festet det, forteller veivesenet.

- Vi er positive til at så mange sier at de bruker bilbelte, og er spesielt glade for at så godt som alle passasjerer under 15 år bruker bilbelte der fartsgrensen er 60 km/t eller høyere. Samtidig så er det fortsatt altfor mange som ikke bruker bilbelte i buss, sier Bård Aune i Statens vegvesen.

Han forteller at det ikke er lett å kontrollere om busspassasjerene bruker bilbelte. Idet kontrollørene kommer om bord i bussen, kan passasjerene rekke å ta på seg beltet før noen rekker å se det.

- Derfor har vi i denne kontrollen spurt passasjerene om de hadde på seg bilbeltet, og bedt dem være ærlige. Ingen fikk gebyrer i disse kontrollene, bare en påminnelse om hvor viktig det er å feste bilbeltet, både av hensyn til seg selv og til sine medpassasjerer, forteller veivesenet.

- Vi har møtt 2517 busspassasjerer i Midt-Norge denne uka og både passasjerer og sjåfører har vært positive til at vi kom om bord i bussene for å snakke om hvor viktig det er å feste bilbeltet. Vi har nådd ut til, mange med viktigheten av bilbelte i buss, sier Aune.

I Vegloven står det at det er påbudt med bruk av bilbelte i buss (med unntak av bybuss) og skal brukes av sittende.