På årsmøtet denne uka valgte foreninga å legge inn årene. Kvenvær sanitetsforening ble stiftet i august 1919, nå er det kun et avviklingsstyre bestående av Bjørg Bjørgvik, Anne Vollan og Reidun Strømmen igjen.

- Trist, syns foreningas siste leder, Bjørg Bjørgvik.

- Jeg syns det er trist at vi må legge ned ei sanitetsforening. Det er trist for bygda som har hatt foreninga så lenge. Men nå har vi ikke folk til å utføre oppgavene lenger, sier Bjørgvik.

Kvenvær sanitetsforening har som så mange andre sanitetsforeninger utført en rekke oppgaver i lokalsamfunnet, både de synlige og de litt mer usynlige.

- Vi had hold basarer, vi har solgt fastlavnsris, hver jul har alle innbyggere over 75 år fått ei julestjerne, vi har hatt lotteri, vært på årlig tur, vi har solgt mairoser, og vi har hatt skolefrokost annenhver måned. Vi har medlemmer på snart 95, jeg selv er snart en av de yngste. Vi er bare tre som har bil, og da har vi ikke folk og hender nok til at vi kan holde på lenger. Det vil nok merkes av sanitetsforeninga er borte, sier Bjørgvik.

Den månedelige skolefrokosten forteller Bjørgvik om som et høydepunkt.

- Dette har vi gjort i samarbeid med Sørstraumfjorden sanitetsforening, der vi annenhver gang har møtt barnehagen og skolen for å lage frokost sammen med dem. Å koke egg og kakao sammen med ungene, har vært et høydepunkt for dem og oss, og lærerne har satt pris på at vi har vært tilstede, forteller Bjørgvik.

Kvenvær sanitetsforenings årsmøte diskuterte allerede i fjor å legge ned foreninga.

- Vi hadde tenkt å legge ned foreninga i fjor, men ble da enige om å la det rusle og gå ett år til for å se om det kom til flere medlemmer. Det har det ikke gjort, vi har heller mista flere. Så da måtte dette årsmøtet ta et valg, forteller hun.

Bjørgvik vil takke alle de mange som har bidratt gjennom foreningas snart ett hundre års aktivitet.