Etter dykkerulykken på Smøla 29. november, der en bulgarsk kamskjelldykker døde, har Arbeidstilsynet vedtatt å stanse dykkingen til fire båter som driver med dykking etter kamskjell.

Arbeidstilsynet hadde 2. desember tilsyn hos Atlantic Strømøyvåg DA, som eier ulykkesbåten med samme navn. Der avdekket de blant annet at båten hadde for få beredskapsdykkere. Mens tre dykkere var under vann, var det bare én beredskapsdykker om bord. Kravet er, i følge Arbeidstilsynet, én beredskapsdykker per dykker som er i sjøen.

Vedtak om stans

På grunnlag av dette sendte Arbeidstilsynet vedtak om stans ved overhengende fare, til Atlantic Strømøyvåg DA, som eies av Harald Teigås og Atlantic Discovery AS.

- Når det er tre dykkere i vannet samtidig, er det ikke nok med én beredskapsdykker. Regelen er at det skal være én beredskapsdykker per dykker. Beredskapsdykkeren skal være beredt til å assistere dykkeren en hver tid. Da må beredskapsdykkeren være plassert og utstyrt slik at han kan hoppe i sjøen øyeblikkelig, sier Morten Storseth, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, til lokalavisa.

De tre andre båtene, Atlantic Maximus, Pecten Harvester og Scallops Harvester er registrert som egne bedrifter, men tilknyttet Atlantic Discovery AS, som er hovedaksjonær og rederi for båtene. De har også fått hvert sitt vedtak om dykkeforbud på grunn av "overhengende fare".

Trådløs kommunikasjon

Grunnlaget for disse vedtakene går på at båtene har samme trådløse kommunikasjonsutstyr som Atlantic Strømøyvåg(ulykkesbåten), der det ifølge Arbeidstilsynet ble avdekket at kommunikasjonsutstyret mellom båten og dykkerne ikke virket som det skulle.

- Kravet er at dykkerlederen til enhver tid skal kunne høre dykkeren puste og snakke. Hos Atlantic Strømøyvåg var både kvaliteten på lyden, og det å kunne ha fortløpende kommunikasjon med dykkeren ikke godt nok. De tre andre båtene fikk vedtak om dykkestans på grunnlag av at de bruker samme kommunikasjonsutstyr, skriver Storseth.

Nå er det opp til ledelsen i de fire virksomhetene å sannsynliggjøre for Arbeidstilsynet at de vil følge regelverket og dykke trygt.

- Vi avventer utspill fra dykkerfirmaene om hvilke tiltak de vil sette i verk for at dykkingen skal kunne foregå på forsvarlig vis. Når dette kommer, vil vi ta stilling til innholdet. Vi vet ikke når vi får svar fra dem, sier Storseth.

To har fått midlertidig tillatelse

To av båtene har imidlertid fått tillatelse til dykking på grunt vann.

- Underveis har vi, etter søknad fra to virksomheter, oppheva stansinga delvis for to av virksomhetene, Pecten Harvester AS og Scallops Harvester AS, for at de skal kunne sanke skjell utsatt på «havbeite», det vil si en tett populasjon av kamskjell nært ved land. De dykker da på grunt vann (6-10 meter), på et lite område, og for øvrig etter opplegg direkte etter dykkerbestemmelsene i forskriftsverket. Det skal kun utføres dykking innenfor disse rammene, skriver Storseth.

Morten Welde, styreleder i Atlantic Discovery, som er hovedaksjonær og rederi for de fire båtene som har fått dykkerforbud, forbereder nå et svar til Arbeidstilsynet.

- Har behandlet oss strengt, men rettferdig

- Arbeidstilsynet var ganske raskt ut med å gi dykkerforbud til alle fire båtene. Men jeg må gi ros til dem. De har vært veldig ryddige, og effektive. De gjør en viktig jobb og har behandlet oss strengt, men rettferdig, sier Welde.

- Var dere klar over at det bare var én beredskapsdykker om bord på ulykkesbåten?

- Vi hadde ikke kjennskap til at det bare var en beredskapsdykker om bord den dagen. Arbeidstilsynet hadde tilsyn i både Atlantic Strømøyvåg og Atlantic Maximus i fjor høst, og da ble det ikke avdekket noe av den art, sier Welde.

- Har båtene vanligvis én beredskapsdykker per dykker?

- Ja, det skal de ha.

- Bruker det beste utstyret

Welde mener også at de har brukt det beste kommunikasjonsutstyret på markedet.

- Vi vil nå arbeide videre internt, og i samarbeid med arbeidstilsynet for å kunne drive vår virksomhet innenfor lover og forskrifter. Ett eksempel er radiokommunikasjonen vi bruker. Vi mener det er det beste utstyret på markedet, og at det fungerer etter hensikten. Men tilsynet viste at det i enkelte tilfeller ikke fungerer som det skal gjøre etter forskriften, slik at man ikke kan høre at dykkeren snakker og puster hele tiden. Det tar vi ikke lett på, og noe vi må ordne opp i, sier Welde.

- Hvordan har dykkerforbudet påvirket dere økonomisk?

- Dette er normalt høysesong for salg av kamskjell, og det skjedde på verst tenkelige tidspunkt rett før jul. Men det har vært høstet såpass stabilt det siste halvåret at vi har kunnet legge en del på lager. Så det ble en lengre juleferie enn vanlig på dykkerne.

- Hvor lenge kan dere dykke på lageret?

- Jeg har ikke tall i hodet. Det var først nå dykkerne kom tilbake fra juleferie og de begynner å plukke denne uken. Men det er snakk om noen få uker, sier Welde.