Foran valgkampen sist høst utviklet Hitra-Frøya den digitale talerstolen som en portal for alt valgstoffet. Talerstolen ble en stor leser-suksess og veldig mye brukt av de politiske partiene.

Behovet for et sted for lokale meningsbrytninger har ikke blitt mindre etter valget, og nå relanserer vi den digitale talerstolen. Vi har tatt bort de typiske valg-elementene, men fortsatt er hovedtanken å samle alt av innlegg fra både menigmann og de politiske partiene på ett sted digitalt.

(Dette er de kommende dagene en test-versjon som skal videreutvikles noe.)

Leserne kan filtrere innholdet etter egne ønsker

Meninger-sidene på hitra-frøya.no blir en innholdsrik miks av innsendte leserinnlegg og pressemeldinger fra lokalpolitikere, meninger fra folk flest og til en viss grad også fra interesseorganisasjoner.

Rent visuelt skal portalen, som du finner under adressen hitra-froya.no/meninger, framstå som en talerstol preget av tydelige utsagn og meninger. Leserne kan filtrere innholdet etter egne ønsker (sortert på kommuner og partier).

Gå til talerstolen her

Meningsbrytninger

Lokalavisas redaktør Bjørn L. Rønningen poengterer at det er en viktig del av avisas oppgave å bidra til meningsbrytinger i lokalsamfunnet, og håper talerstolen vil bidra positivt i så måte.

- Uten at meningene har et torg å ropes ut på, blir det ikke så mange og gode meningbrytninger. Derfor talerstolen. Så håper vi at talerstolen ikke bare blir dominert av politikerne, men også av andre som har meninger og/eller vil stille politikerne spørsmål eller komme med innspill, sier han.

Den som har noe på hjertet, oppfordres til å sende inn sine innspill og meninger på epost til post@hitra-froya.no.

Ideen og programvaren til portalen er utviklet i Hitra-Frøya og ble kjøpt av flere andre lokalaviser i forbindelse med valget.