- Da jeg kom tilbake i fra sjøen sent søndag kveld, var det satt opp en tau på tvers av kaia med vilje. I mørket så jeg det ikke, snublet og stupte framover. Flaks gjorde at jeg klarte å ta meg for, men jeg kunne gått adskillig verre. Jeg kunne slått hodet, falt i sjøen og i verste fall druknet.

Kappet fortøyningstau

Willy Olsen sier at tauet ble satt opp etter at han forlot fiskerikaia på Titran den ettermiddagen, og at den var ment som en provokasjon til han personlig.

I tillegg ble flere fortøyningstau til både flytekai og båt skåret over samme dag.

Kai beregnet for yrkesfiskere

Willy forteller at han søndag dro ut til sjøs i 17-tiden, og at han måtte dra til side en fritidsbåt som lå til hinder ved flytekaia, for å få snudd båten sin.

Og det er nettopp dét denne konflikten bunner ut i, at fritidsbåter ligger i veien for yrkesfiskere som disponerer ei flytekai ved østre landfeste.

- Flytekaia er kun beregnet for fiskerregisterte båter, opptil fire stykk. Hovedkaia kan brukes av andre enn fiskere, men nå har hyttefolk okkupert en større del av østre kaifeste og de tar seg til rette i området som er en liggeplass for fiskebåter. Området innenfor kaia kunne de brukt til sine fritidsbåter, men det gjør disse ikke.

Stridens kjerne er at det sto ei gammel vannkai her tidligere som ble revet for nærmere tretti år siden, nettopp for å unngå slike konflikter, sier Olsen.

- Men det er i dette området disse fritidsbåtene ligger nå. Og det skaper konflikt på ny.

Willy mener å vite hvem som har gjort både taukuttingen og satt opp snublefaren mellom en henger som sto parkert på kaia og ned til en leider på siden av kaia. Men han ønsker ikke å nevne navn.

Han sier at det er snakk om voksne mennesker som har gjort dette, og at vandalismen nå har gått for langt.

- Dette kunne gått utover andre enn meg. Det kunne gått utover Fredrik Kullin som har sin båt liggende ved kaia han også. Nå føler jeg meg såpass presset opp i et hjørne, at jeg må ta dette videre. Dette er i ferd med å gå alt for langt og er i mine øyne et mordforsøk.

Olsen har vært i kontakt med politiet angående søndagens hendelser.

Et tau var festet stramt over kaia, der hvor Willy måtte passere søndag kveld. Han mener tauen var myntet på ham, og bare flaks gjorde at dette ikke gikk skikkelig ille.- Jeg kunne slått hodet, falt i sjøen og druknet.

Kaikonflikt har blusset opp

Kaia på Titran har vært årsaken til flere konflikter opp gjennom veldig mange år.

- Men etter mye om og men, har det fungert godt og det har gått stille for seg. Det virket som alt hadde normalisert seg, men søndagens hendelser fikk begeret til å renne over for min del.

Olsen sier han har tatt konflikten som har pågått over tid, på vegne av fiskerinæringen. Han har ikke ønsket å ta personlig part i dette, men personlig har det blitt.

- Og fortvilelsen er mildt sagt stor. For kaia er tiltenkt å komme fiskerinæringen og Frøya fiskarlag til gode. Vi håper jo på at det skal bli flere fiskeribåter her på Titran, og vil derfor sørge for at det er lagt til rette for det. Turistene og fritidsbåtene er velkomne til å ligge ved hovedkaia nå og da, men det går ikke når fiskerne blir fortrengt. Og det over lengre tid. Da kommer piggene ut. Dette ødelegger for næringen vår.

Ønsker kommunen på banen

Han ønsker at Frøya kommune skal komme på banen, og det raskt på grunn av alvorligheten i situasjonen.

Tross henvendelser, har han ennå ikke hørt noe tilbake.

- Det er kommunen som har bestemt at kaia skal være til disposisjon til fiskerne, men slik det er i dag så er det ikke en god løsning. Noen fra kommunen må derfor tørre å sette ned foten og si i fra at dette ikke er greit. Folk har tydelig ikke respekt for det som er bestemt her i kaiområdet. Dette hadde aldri skjedd på Sistranda, mens her ute er det annerledes.

Olsens frustrasjon har samlet seg opp over tid.

Han sier at han tror kommunen vil legger til rette for fiskerinæringen på Titran. Men at de ikke tør.

Fiskerne har blant annet forspurt at lys blir fikset på kaia, og søkt om at det støypes en kant og blir laget et rekkverk, slik at det blir mulig å komme ned på kaia med bil for å lettere kunne transportere fisken videre. I følge Olsen blir også parkeringsplassen i tilknytning fiskerikaia okkupert av ei campingvogn som har stått over flere år, og nå i sommer kom det en henger med båtmotor som fortsatt står der og skaper irritasjon.

- Men kommunen svarer ikke engang på mine henvendelser, verken i mail eller brevform. Og det er bekymringsverdig. Det er tross alt kommunen som har ansvar for drift og vedlikehold av kaia og kaiområdet. Nå håper jeg det blir tatt tak i alt dette.

Dette skal det ryddes opp i

Fiskerihavna på Titran er en av flere havner i Frøya kommune, som forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskerirettet næringsvirksomhet, sier teknisk sjef i Frøya kommune, Sigrid Hanssen.

Hun legger til at adkomst til fiskerihavner ikke skal hindres av andre fartøyer eller tekniske innretninger av midlertidig eller varig art. Og tilføyer at det på Titran finnes flere alternative småbåthavner som er godkjente for fritidsbåter.

- Kommunen har i dag begrensa ressurser til å følge opp bruken av fiskerihavnene, men jobber aktivt med å få på plass ressurser og tiltak som vil regulere tilgang, bruk og ferdsel i fiskerihavnene våre. Kommunen vil og skal følge opp kaia på Titran på lik linje som de øvrige kaiene på Frøya. Feil og mangler på kaia, og uvedkommende som tar seg til rette, skal det ryddes opp i. Har vi fått henvendelser som vi ikke har svart på skal dette sjekkes ut og besvares.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no