I desember 2015 begjærte Egersund Net administrativ overprøving av Aqualine sitt patent NO 334957 med krav om at patentet ble kjent ugyldig. Saken har stått til behandling for Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Partene har i dag inngått avtale om at Aqualine gir avkall på sitt patent, og saken for KFIR vil med dette bli avsluttet, opplyser Egersund Net i en pressemelding gjengitt i iLaks.

Enerett

Det betyr at Aqualine ikke lenger vil ha noen enerett til løsninger som beskrevet i patentet. Andre aktører kan derfor fritt tilby markedet denne type konstruksjon, herunder også notposer til denne type løsninger.

Saken startet i august 2015 da Egersund Net fikk et brev fra Aqualine sin advokat med heading “Mulig patentinngrep og varemerkeinngrep”.

– Dette var rett før Aquanor 2015, og det satte oss litt ut, for å være ærlig, sier daglig leder i Egersund Net, Geir Henning Risholm.

Gyldig

– Samtidig syntes vi det hele var litt merkelig. På det tidspunktet var vi ikke klar over at dette patentet fantes. Vi mente at patentet bare beskrev kjente detaljer i notposen og metoder for innfestning som oppdrettere har brukt i mange år, sier Risholm videre.

– Vår oppfatning var derfor at dette patentet umulig kunne være gyldig, og vi innleverte en begjæring om administrativ overprøving. Egersund Net har hatt god hjelp av både Akva Group og Mørenot i denne prosessen. Det norske patentet vil nå formelt bli fjernet. Patenter og søknader på samme sak i utlandet vil også bli avsluttet. På vegne av næringen er vi glade for resultatet i denne saken. Oppdrettere kan nå fritt forespørre alle leverandører om tilbud på denne type løsning.