Elevene ved Guri Kunna Hitra hadde Internasjonal dag på tirsdag.

Elevene skulle blant annet jobbe med integrering, ved å være med på kulturaktiviteter fra de 18 ulike nasjonalitetene som går ved skolen.

Flyktningkonsulent Tone Larsen startet med foredrag om forskjellen på begrepene flyktninger, asylanter, og innvandrere/tilflyttere til Hitra.

Vida Bekken, som i mange år har jobbet med integrering på Frøya, fortalte om hennes erfaringer og skråblikk på det norske samfunnet. Hun kom selv til Norge som innvandrer for 14 år siden.

Hun startet sitt foredrag med å snakke litauisk, for å få sette elevene inn i hvordan det kan oppleves for en utenlandsk elev å begynne på skole her i landet.

- Dere må hele tiden tenke på hvordan det er for en ny elev, som ikke skjønner språket. Det kan være kjempevanskelig.

I følge Bekken er 20 prosent av befolkningen i øyregionen utlendinger.

- Tenk på at de forlater alt de kjenner, familie, venner, kultur. Dere må hjelpe de som kommer til å føle seg trygge, sa Bekken.

Hun stilte også spørsmålet om når en innvandrer kan kalle seg nordmann.

- Det er et stort dilemma for oss. I Norge kaller de oss utlendinger, selv om vi har bodd her lenge. Og når vi reiser på besøk til familien i hjemlandet, så sier de at vi er utlendinger. Så vi vet nesten ikke hvor vi hører til. Men neste generasjon av oss vil bli nordmenn, mente Bekken.

Det viktigste for å kunne føle seg som nordmann, er å bli inkludert.

- Vi er veldig avhengige av dere. For at vi skal føle oss som nordmenn avhenger av at dere gir oss følelsen av at dere vil ha oss med på laget, sa Bekken blant annet.