I NAFs veibok skal attraktive friluftsområder omtales.

Hitra har valgt Ulvøystien som sitt mest attraktive friluftsområde.

Dette forslaget har Eldres råd/Brukerrådet enstemmig sluttet seg til.