Sletta får nytt tak, mens andre kirketak trenger tetting​

Det fortalte vikarierende kirkeverge Janicke Vatn ved kirkekontoret da hun tirsdag orienterte politikerne i formannskapet om planer for 2017 og om utfordringer. Hun kunne også forelle Sletta kirke skal få nytt tak i løpet av neste år. ​

- Rehabilitering av taket på Sletta kirka er nesten fullfinansiert av soknet. Det var tenkt oppstart i år, men prosessen har tatt såpass lang tid at arbeidet er blitt utsatt til neste år. Dette på grunn av værforholdene rett og slett; Det er ikke forsvarlig å starte denne type arbeid nå på høsten/vinteren, men vi starter så tidlig som mulig i 2017, forteller Vatn.

Arbeidet ved Sletta kirke er kostnadsberegnet til 2,4 millioner  kroner.

Sula kapell trenger nytt tak

Kirkevergen forteller at det generelt er store utfordringer med bygningsmassen. Også taket på Sula kapell er i dårlig forfatning.

- Vi har hatt en utredning på dette, som sier at taket bør skiftet pga lekkasjer. Universell utforming på Titran, Sula og Hallaren kirke er noe vi skal se på til neste år. Når det gjelder Froan kapell, så trengs det rehabilitering av kapellet i sin helhet. Men det tenker vi som prosjekt litt lenger fram, for det blir nok av store prosjekter neste år, sa Vatn.

Behov for større gravplass

Gravplassen i Nordhammarvika har det vært snakk om lenge.

- Behovet blir ikke mindre. Nordhammervika er den gravplassen som er mest sentral, det er rundt her fortettinga skjer og stadig flere som sokner til denne gravplassen. Dette kombinert med at det er en ung gravplass sånn at det ikke blir så mye gjenbruk av gravplasser, gjør det til en utfordring. Det er behov for mer plass, orienterte Vatn. Kirkevergen forteller også at det har dukket opp en utfordring med at det er fornminner rett ved siden av eksisterende gravplass.

- Det ble vi klar over da vi skulle begynne prosjektering. Nå venter vi på besøk fra riksantikvaren, sier Vatn.

Stadig mindre å rutte med​

Kirkevergen fortalte også formannskapet at det er utfordrende å få driftsbudsjettet for kirkene i balanse. Hun minnet politikerne på at det kommunale driftstilskuddet har vært uforandret de siste årene.

- I praksis er det da ikke tatt hensyn til normal lønns- og prisvekst, sa Vatn.

Kommunepolitikerne skal nå begynne med budsjettarbeidet for 2017.