Aqualine har i samarbeid med flere samarbeidspartnere utviklet et notlin som tåler påkjenningene i moderne oppdrett.

Adm dir. i Aqualine AS, Trond Lysklætt , forteller at lakseoppdrett har endret seg betydelig med årene.

- Nøtene i dagens produksjon er større, dypere, og tyngre enn før, og de utsettes for en helt annen belastning enn tidligere. I takt med økt belastning er det også kommet strengere krav til inspeksjoner, vedlikehold og service på nøtene.

Han viser også til at hyppigere rengjøring og flere operasjoner i forbindelse med lusebekjempelse medfører langt mer håndtering av noten enn tidligere.

- Vår erfaring er at disse operasjonene kan være tøffe og føre til mer slitasje og vedlikehold på nøtene, sier Lysklæt.y

Notlin som tåler mer

Aqualines hovedmål har vært å utvikle et mer miljøvennlig notlin som tåler høy frekvens av notspyling, ingen impregnering og har bedre slite- og bruddstyrke enn tradisjonelt notlin.

- Vi er stolte over å kunne presentere et nytt produkt med disse unike egenskapene, Aqualine ULTIMA SG. Dette notlinet er et nytt steg i retning av økt bærekraft og mer miljøvennlig oppdrett, hevder adm dir. i Aqualine AS, Trond Lysklætt

I følge en pressemeldigmn fra selskapet skal Aqualine ULTIMA SG ha ekstrem slitestyrke, tåler høy frekvens av spyling, miljøvennlig – ingen impregnering, lang levetid og lave servicekostnader, redusert rømningsfare, designet for god synkeevne, bedre vanngjennomstrømning enn tradisjonelle nøter som vil gi et bedre miljø i nota, mindre deformasjon og utposing av notlin.