Mens Hitra og Frøya kommune kan forvente seg en økning på 5,1 prosent på overføringene, blir Snillfjord avspist med en økning på cirka halvparten (2,7 prosent).

- Det ser dårlig ut, sier ordfører John Geir Stølan (Sp).

En økning på 2,7 betyr i realiteten at Snillfjord vil få mye mindre å rutte med enn de har i dag. Dette når man må beregne en økning i lønnsutgiftene på cirka fire prosent.

- Vi er den kommunen som kommer dårligst ut i hele fylket. Dette blir en utfordring for oss, sier John Geir Stølan.