Administrasjonen i Frøya kommune var bekymret for at byggingen av kultur- og kompetansesenteret på Sistranda kunne bli forsinket. Bakgrunnen var at man ennå ikke hadde avtalene med fire grunneiere, om kjøp av eiendom, i boks.

Et enstemmig formannskap gikk inn for at det ble satt i gang prosess med ekspropriasjon av de fire sjønære eiendommen, som ligger inn under tomta til det planlagte nybygget.

Men bare timer før kommunestyret torsdag skulle vedta eventuell ekstpropriasjon, kom partene til enighet.

- Jeg visste at saken skulle opp i jordskifteretten samme dag. Derfor ba jeg også om at denne saken ble satt langt nede på sakskartet. Og innen vi kom til å behandle saken, fikk vi beskjed om de hadde kommet til enighet. Og det er jo veldig bra, sier ordfører Berit Flåmo.