Dag Dolmen er den fremste amfibieforskeren i Norge. Nå er han, sammen med Jan Seland og Eva Tilseth, på Frøya for å kartlegge utbredelsen av frosk og padder. Sammen har de tre studert forekomster av padder, frosk og salamandre en rekke steder. Og de er spente på hva de finner på Frøya.

- Vi fikk høre at det var satt ut frosk på Uttian rundt 1970. Nå har vi sjekket 30-40 dammer der, men bare funnet froskeegg i den ene. At den ikke har spredt seg til de andre dammene skyldes nok at det ikke er riktig biotop for froskene. Det vannet vi fant frosk i, var renset opp av folk i området, forteller Dolmen.

Nysgjerrig på Hamarvatnet

Forskerne kjenner til tre utsettinger av frosk på Frøya. I fjor fant Jan Seland frosk i Kjærvågsundet ved Titran. De kjenner også historien bak utsettingen av frosk på Setermyran, og paddene i Tungvågvatnet. Men ingen har så langt kunnet fortelle dem hvor froskene i Hamarvatnet kommer fra.  Der er det også padder, men Dag Dolmen, Jan Seland og Eva Tilseth tror at paddene på Frøya kan være et naturlig innslag.

- Og så tror vi at noen har satt ut padder her i tillegg, blant annet tatt med fra Hitra. Men vi skulle gjerne visst hvilken opprinnelse froskene i Hamarvatnet har, sier Dag Dolmen.

- Vi vil ha så nøyaktige opplysninger om utsett som bare mulig, legger Jan Seland til.

Den lille (store) forskjellen

Lokalavisa Hitra-Frøya er med på frosk- og paddeleit i Hamarvatnet. Etter noe tids leiting er det jubel når de finner en klase med froskeegg, akkurat slik ansatte i barnehagen på SIstranda har sagt dagen før.

- Tenk at noe så lite kan vekke slik begeistring, sier de tre og smiler.

Ikke lenge etterpå finner de rester av døde amfibier, og snart får Dag Dolmen lurt håven under et stort eksemplar av ei hunnpadde - med en bitteliten hann på ryggen.

- Se den forskjellen, sier han, mens Eva Tilseth bruker målebåndet for å finne størrelsen på dem begge.

Neste forsøk med håven fanger opp en streng med paddeegg, og Dolmen smiler fornøyd. Nå vet han at begge arter formerer seg i Hamarvatnet.

Store frosker på Frøya

Og da Dag like etterpå håver opp en gedigen hunnfrosk, også hun med en beiler klamrende fast til seg, mener han at frosken kan være norgesrekord. Ettersom Eva Tilseth står fast på at hunnen er elleve centimeter lang, er froskedamen av det gedigne slaget.

- Det er store frosker på Frøya, ler Dag Dolmen, og demonstrerer lokkelyd. Og snart dukker det opp både nysgjerringe padder og frosker som vil sjekke hvem rivalen er. Et underlig syn, der små hoder med store øyne bryter vannoverflaten.

Dag Dolmen blir trolig på Frøya et par dager til. Har du opplysninger til ham og teamet hans, så kan du ringe Dag Dolmen på tlf.nr 41686501.